Euroins AC i ubezpieczenie bagażu

Euroins AC i ubezpieczenie bagażu

Omawiamy, jak wygląda oferta ubezpieczenia autocasco w Euroins, a także ochrona bagażu. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności? Jakie mamy możliwe warianty do wyboru? Co jest takiego szczególnego w ofercie Ubezpieczyciela?

Warunki ochrony bagażu w Euroins

Według definicji zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, bagaż stanowi własność kierowcy lub któregokolwiek z pasażerów. Jako bagaż podróżny uwzględnia się telefon komórkowy, nawigacje, CB radio, przenośne komputery, tablety, aparaty fotograficzne, kamery, foteliki samochodowe (max 2), wózki dziecięce, inwalidzkie, bosky dachowe, sprzęt sportowy, torby i walizki z przedmiotami osobistymi. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie takiego bagażu w skutek zderzenia się z osobą, pojazdem lub zwierzęciem, pożar, wybuch, zatopienie, czy nagłe działanie siły przyrody, działanie czynnika termicznego lub chemicznego na bagaż, a także kradzież z włamaniem. 

Przy zawieraniu umowy jest określana suma ubezpieczenia bagażu, a ponadto przy wypłacie odszkodowania w trakcie trwania ochrony ulega ona redukcji (zostaje pomniejszona o kwoty wypłaconych odszkodowań). Wyłączone z zakresu ochrony są dzieła sztuki, antyki, broń, wartości pieniężne, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, prototypy, bagażniki zewnętrzne. Ponadto, szkody powstałe w następstwie niewłaściwego zamontowania bagażu i jego elementów, czy pozostawienie niezabezpieczonych elementów w pojeździe również skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. 

Euroins AC - co oferuje bułgarski Ubezpieczyciel?

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd, a także wyposażenie standardowe (na wniosek Ubezpieczającego może to być również wyposażenie dodatkowe). Ubezpieczone mogą zostać samochody osobowe, ciężarowe o DMC nie przekraczającej 3,5t, przyczepy lekkie i kempingowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, części wyposażenia w wyniki wypadku. Aby pojazd został ubezpieczony musi przejść on oględziny i należy wykonać dokumentację zdjęciową aktualnego stanu pojazdu. 

Do wyboru klienci mają 3 warianty ubezpieczenia: kosztorys, sieć partnerska oraz ASO. Samochody do wartości 150 000 PLN muszą mieć co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, natomiast powyżej dwa niezależne od siebie urządzenia. W Autocasco Euroins również zastosowano redukcję sumy ubezpieczenia. Za dodatkową składką można wykupić stałą sumę ubezpieczenia lub znieść jej redukcję. Wskaźnik amortyzacji części w ubezpieczeniu wynosi: do roku – 15%, 1-3 lata – 25%, 3-5 lat – 35%, 5-8 lat – 45%, 8-10 lat – 55%, powyżej 10 lat – 60%. Możemy również wnieść udział własny w szkodę, zmniejszając jednocześnie na starcie składkę ubezpieczenia. To samo dotyczy młodych kierowców.

Wyłączenia odpowiedzialności w Euroins AC

W ubezpieczeniu wstępuje franszyza integralna, która wynosi 300 PLN. Wyłączone z zakresu ochrony zostały szkody następujące na skutek zalania niewłaściwego paliwa, szkody eksploatacyjne, powstałe przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie pojazdu, w skutek niewłaściwego załadowania, przewożenia lub rozładowania bagażu. Szkody kradzieżowe, do których doszło poprzez opuszczenie pojazdu i pozostawienie go bez nadzoru, z dokumentami, kluczykiem, bądź sterownikiem, a także nie zabezpieczono auta po opuszczeniu w sposób właściwy, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Gdy doszło do utraty pojazdu przez przywłaszczenie, pozostawiono sprzęt multimedialny bez nadzoru, szkody powstały w wyposażeniu nieuwzględnionym w OWU, doszło do nich na skutek włamania lub dotyczą awarii, nie wchodzą w zakres ochrony. 

Autocasco i warianty ubezpieczenia

Szkody są obliczane na podstawie systemu Eurotax-Carwert, AUDATEX oraz DAT. W wariancie kosztorys za pomocą tychże systemów, Euroins ustala wartość szkody niezbędną do zapłacenia. Stawka za roboczogodzinę wynosi 50 PLN netto. Gdy części alternatywne nie są dostępne, zgodnie ze wskaźnikiem amortyzacji zostaje obliczona kwota do wypłaty za części oryginalne. Korzystając z wariantu „Sieć Partnerska”, możemy naprawić nasze auto w warsztacie, a lista takich obiektów jest dostępna na stronie Ubezpieczyciela. Euroins wykonuje wycenę, do której warsztat się zobowiązuje naprawić auto. Dostępny jest jeszcze jeden wariant tzw. ASO, w którym to wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie faktur za naprawę pojazdu, które weryfikowane są w powyżych systemach.

Jeżeli szkoda częściowa i przeprowadzenie jej naprawy jest nieopłacalne, Ubezpieczyciel może orzec szkodę całkowitą. Gdy dojdzie do szkody za granicą, Ubezpieczony ma prawo do sumy 1 000 EUR usprawnić auto do kontynuowania bezpiecznej jazdy. Gdyby jednak kwota ta była niewystarczająca do usprawnienia auta, wtedy kalkulacja odszkodowania jest przeprowadza na podstawie polskich stawek. Zakres terytorialny autocasco obejmuje Polskę i Europę. Wyłączone zostały takie kraje jak Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również