Darowizna samochodu – najważniejsze formalności

Darowizna samochodu – najważniejsze formalności

Przeniesienie praw własności pojazdu wcale nie musi odbywać się wyłącznie drogą kupna-sprzedaży. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest darowizna samochodu. Formalności związane z taką formą przekazania samochodu nie są wcale skomplikowane. O czym należy zatem pamiętać?

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem konkretnego przedmiotu majątku na rzecz drugiej osoby. Akt darowizny nie musi obejmować stron spokrewnionych, aczkolwiek jest to najpopularniejsze rozwiązanie. Wynika to z faktu korzyści podatkowych.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

Umowa darowizny samochodu powinna być poświadczona obecnością notariusza, tj. oświadczenie darczyńcy powinno odbyć się drogą aktu notarialnego. Istnieje pewien wyjątek – darowizna niepoświadczona notarialnie może mieć miejsce wówczas, gdy pojazd został już przekazany osobie obdarowanej.

Umowa darowizny pojazdu musi mieć formę pisemną. Powinna zawierać takie informacje jak: data i miejsce zawarcia, dane darczyńcy (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i serię dowodu osobistego oraz kto go wydał, PESEL, ewentualne pokrewieństwo), dane obdarowanego (podaje się informacje identyczne jak w przypadku darczyńcy).

Ważne są też informacje dotyczące przedmiotu umowy darowizny, a więc: rocznik, marka, model, numer VIN pojazdu, aktualny numer rejestracyjny.

Umowa darowizny powinna zostać zakończona klauzulą informującą o tym, że obdarowany przyjmuje darowiznę. Istotne są ponadto podpisy obu stron – to one "przypieczętowują" ważność aktu.

Czeka cię darowizna samochodu? Przerejestrowanie to konieczność

Akt darowizny samochodu nie wystarczy, by stać się pełnoprawnym właścicielem pojazdu. Kolejnym krokiem jest przerejestrowanie auta na dane nowego właściciela.

Jeżeli masz już za sobą formalność, jaką jest darowizna samochodu, przerejestrowanie to następny etap. By tego dokonać, należy udać się do Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego – do wydziału komunikacji i tam zgłosić fakt nabycia pojazdu. Pamiętaj, by zabrać ze sobą kilka istotnych dokumentów.

Potrzebne będą:

  • umowa o przekazaniu pojazdu na drodze darowizny,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • poprzedni dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu.

Koniecznością jest także wypełnienie i złożenie stosownego wniosku. Po dopełnieniu tych formalności, nowemu właścicielowi zostanie wydany tymczasowy dowód rejestracyjny – ważny z reguły przez okres 1 miesiąca (lub do kolejnego badania okresowego, jeśli należy wykonać go przed upływem miesiąca).

Gdy stały dowód rejestracyjny będzie już gotowy (najczęściej w ciągu 30 dni), należy udać się po jego odbiór. Trzeba zabrać ze sobą dowód tymczasowy, dokument potwierdzający tożsamość oraz ważną polisę OC.

Pamiętaj o obowiązku podatkowym

Darowizna samochodu, podobnie jak inne przedmioty i prawa majątkowe nabyte na takiej drodze, podlega opodatkowaniu. Istnieje możliwość zwolnienia od opłaty podatkowej, pod warunkiem przynależności do odpowiedniej grupy podatkowej (najbliższa rodzina, dalsza rodzina, osoby obce) – z uwzględnieniem obowiązujących limitów.

Zwolnienie całkowite z podatku jest możliwe wyłącznie dla najbliższe rodziny, jeśli w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, darowizna zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowym.

Może zainteresuje Cię również