Darowizna pojazdu (WZÓR UMOWY)

Darowizna pojazdu (WZÓR UMOWY)

Czym jest darowizna pojazdu? 

Darowizna pojazdu to przekazanie samochodu lub innego pojazdu przez jedną osobę drugiej osobie bez oczekiwania na jakiekolwiek wynagrodzenie lub korzyść materialną. Darowizna jest formą umowy - zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego (art. 888). Darowizna może dotyczyć zarówno pojazdu jaki i jakiejkolwiek innej wartościowej rzeczy materialnej czy wartości pieniężnej. 

Umowa darowizny – co powinna zawierać? 

Darowizna nie wymaga spisania aktu notarialnego – wystarczy zwykła umowa. Należy jednak pamiętać, że taka umowa powinna zawierać:

  1. datę i miejsce zawarcia umowy;
  2. dane obdarowującego i obdarowywanego (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego/paszportu);
  3. stopień pokrewieństwa;
  4. dane pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer VIN i rejestracyjny);
  5. wartość oraz data przekazania samochodu;
  6. oświadczenie o posiadaniu prawa własności samochodu;
  7. oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu (lub jego części), a także obdarowanego o przyjęciu samochodu (lub jego części);
  8. podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Wzór umowy możesz pobrać z naszej strony. (PDF, DOC

Należy pamiętać, że umowa musi zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dokumentu oraz dokładnym sprawdzeniu wszystkich. Po uzupełnieniu sprawdź dokładnie dane, dzięki czemu unikniesz problemów formalnych, np. podczas zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji albo towarzystwie ubezpieczeniowym.

Umowa darowizny bez podatku

Jeśli darowizna jest w obrębie najbliższej rodziny z „0”  grupy podatkowej, to bez względu na jej wartość można uniknąć zapłacenia podatku. Należy tylko pamiętać o podpisaniu umowy darowizny i zgłoszeniu jej do urzędu skarbowego na odpowiednim druku w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania samochodu. Przez „0” grupę podatkową rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Do zgłoszenia nie załącza się umowy darowizny. Brak zgłoszenia darowizny w tym terminie, może oznaczać, konieczność zapłaty podatku od darowizny.

W przypadku pozostałych grup podatkowych opłata podatku wygląda trochę inaczej. Zgodnie z prawem do poszczególnych grup zaliczani są:

I grupa – małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb i teściowie;

II grupa – to dalsza rodzina, czyli rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, zstępni i małżonkowie pasierbów;

III grupa – pozostałe osoby.

W poniższej tabeli zamieściliśmy wysokość tego podatku w zależności od grupy podatkowej oraz wartości pojazdu.

 Wartość pojazdu
do 10 278 złod 10 278 zł do 20 556 złpowyżej 20 556 zł
I grupa podatkowa3%

308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł

822,20 zł i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł

II grupa podatkowa7%

719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

1 644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

III grupa podatkowa12%

1 233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

2 877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

W przypadku każdej z grup obowiązuje kwota wolna od podatku od darowizny, która wynosi:

I grupa – 9 637 zł,

II grupa – 7 276 zł,

III grupa – 4 902 zł.

Jeśli wartość samochodu nie przekracza tych kwot – zostaje zniesiony obowiązek zapłaty podatku oraz konieczności zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że limity te obowiązują dla darowizn uzyskanych od danej osoby w okresie 5 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została przekazana ostatnia darowizna. 

Darowizna samochodu a ubezpieczenie OC

Darczyńca, który zawarł umowę  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest by w ciągu 14 dni od przeniesienia prawa własności poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela na piśmie. W związku z darowizną pojazdu, prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego przechodzą na nowego posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności tego pojazdu. Jeśli obdarowany wypowie umowę ubezpieczycielowi, to wtedy darczyńca może otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku przeniesienia własności pojazdu nie dochodzi do przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej OC dotyczącej tego pojazdu na kolejne 12 miesięcy. 

Pamiętaj, że na naszej stronie możesz porównać oferty ubezpieczenia i znaleźć idealną dla siebie ofertę. 

Może zainteresuje Cię również