Co wpływa na wysokość składki OC?

Co wpływa na wysokość składki OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i regulowane przez ustawę o ubezpieczenia ch obowiązkowych. Chociaż sam zakres ubezpieczenia jest określony we wspomnianej ustawie, wysokość stawek OC może się różnić. Dlaczego?

Wysokość składki OC zależy od wielu czynników. Wśród nich znajdują się:

  • wiek i płeć kierowcy
  • stan cywilny
  • obecność współwłaścicieli
  • od jakiego czasu kierowca posiada prawo jazdy
  • dotychczasowa historia ubezpieczenia
  • stan techniczny pojazdu
  • rodzaj pojazdu
  • miejsce zarejestrowania pojazdu.

W pierwszej kolejności wyliczana jest stawka bazowa ubezpieczenia OC. W dalszej kolejności jest ona powiększana lub pomniejszana, w zależności od tego, czy kierowca wypracował dotychczasową historią ubezpieczenia zwyżki czy zniżki.

O ile kwestii takich, jak wpływ stanu technicznego pojazdu lub szkodowości jazdy danego kierowcy na wysokość składki nie trzeba tłumaczyć, o tyle wiek lub też stan cywilny jako kryterium wyliczenia należności za polisę może nieco dziwić. Choć nie powinno. Towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują, że im bardziej doświadczony jest kierowca, tym mniejsze ryzyko, że jego jazda będzie brawurowa, nierozważna lub nieumiejętna, a co za tym idzie – mniejsze obawy przed wyrządzoną szkodą. Z założenia, osoba czterdziestoletnia będzie miała większe doświadczenie „za kółkiem” niż dwudziestolatek. Jeśli natomiast chodzi o stan cywilny – osoba pozostająca w związku małżeńskim z zachowaniem wspólnoty majątkowej najprawdopodobniej będzie korzystała z samochodu naprzemiennie ze współmałżonkiem.

Może zainteresuje Cię również