Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Jak wiemy, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i każdy właściciel pojazdu musi mieć aktywną polisę. Taka polisa jest zazwyczaj wykupywana na rok. Co się dzieje, gdy przed upłynięciem terminu ważności polisy sprzedamy auto? Czy mamy szansę odzyskać pieniądze za opłaconą już składkę?

Polisa przechodzi wraz ze sprzedanym samochodem na nowego właściciela. Poprzedni właściciel samochodu ma obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić pisemnie fakt sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgłoszenie takie powinno zawierać kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Do czasu wpłynięcia takiego zgłoszenia do ubezpieczyciela, obie strony solidarnie odpowiadają za opłacenie składek.

Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć polisę wcześniej i ubezpieczyć auto w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. W takim przypadku zbywca pojazdu może ubiegać się o zwrot opłaconej składki OC. Jeśli natomiast nabywca pojazdu zdecyduje się kontynuować polisę, odzyskanie opłaconej składki zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy zbywcą i nabywcą pojazdu.

Należy również pamiętać o tym, że zmiana właściciela pojazdu jest najczęściej równoznaczna z rekalkulacją składek i korektą wysokości składki w zależności od wysokości zniżek wypracowanych przez nowego właściciela pojazdu.

Może zainteresuje Cię również