Co grozi za brak ubezpieczenia OC

Co grozi za brak ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie ma znaczenia, czy nasz samochód stoi cały czas w garażu, czy przemierzamy nim tysiące kilometrów. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie przewiduje wyjątków:

Art.4:

Ubezpieczeniami Obowiązkowymi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (…)

Art.23, ust.1

Posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Nie ma więc wątpliwości, że ustawa nakazuje każdemu właścicielowi pojazdu zawarcie umowy na ubezpieczenie OC.

A co nam grozi za brak polisy OC?

Mimo jasnych zapisów w aktach prawnych, wielu posiadaczy pojazdów mechanicznych ignoruje przepisy i nie dopełnia obowiązku. Najczęściej, jako powód podają oni wysokie koszty składek OC. Jest to jednak bardzo nieodpowiedzialne i niestety nielogiczne myślenie. Składki OC oscylują od kilkuset do niespełna dwóch tysięcy złotych. Brak polisy OC niesie za sobą znacznie większe obciążenie naszego portfela.

Przede wszystkim, jeśli dojdzie do kolizji lub wypadku, przyjdzie nam pokryć wyrządzone szkody z własnej kieszeni. Może to być kilkaset złotych, ale jeśli ucierpi czyjeś zdrowie, kwota ta urośnie w zastraszającym tempie i może sięgnąć nawet kilku milionów złotych! Ale to nie wszystko. Brak polisy jest złamaniem prawa. Co więcej, skontrolować właściciela pojazdu jest bardzo łatwo. Może to zrobić policja, straż graniczna, organy celne, inspekcja transportu drogowego, urząd komunikacyjny (rejestrujący samochód), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy zwykły urzędnik, który trafi na odpowiednią informację w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPIK). Nie sposób, aby nieubezpieczone samochód umkną uwadze i ominą taką kontrolę. A kiedy już taka informacja wyjdzie na jaw, „oszczędnemu” właścicielowi pojazdu grożą surowe kary, których wysokość jest zależna od okresu, w którym samochód pozostawał nieubezpieczony. Jeśli był to okres trwający maksymalnie 3 dni, zapłacimy karę równą 20% dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, okres 3-14 dni to już 50%, a powyżej 14 dni – 100%. Ponieważ wynagrodzenia minimalne zostały w 2013 roku podniesione, kary sprzed roku i obecne różnią się od siebie:

Na dzień dzisiejszy jednorazowe kary za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego opiewają na następujące kwoty:

Kwota kary/okres braku ubezpieczenia

Samochody

Ciągniki, autobusy, samochody ciężarowe

Pozostałe

do 3 dni

840 zł

1 260 zł

140 zł

od 3 dni do 14 dni

2 100 zł

3 150 zł

350 zł

powyżej 14 dni

4 200 zł

6 300 zł

700 zł

Ważny jest również fakt, że po opłaceniu kary, właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek w trybie natychmiastowym podpisać umowę na ubezpieczenie OC dla swojego pojazdu. Tak więc nie dość, że nie oszczędzamy, to wyrzucamy „w błoto” duże pieniądze.

Może zainteresuje Cię również