BENEFIA – wypowiedzenie OC (WZÓR)

BENEFIA – wypowiedzenie OC (WZÓR)

W jaki sposób złożyć wypowiedzenie OC w Benefii? 

Wypowiedzenie OC możesz złożyć na kilka sposobów. Pierwszym i najprostszym jest skorzystanie z formularza elektronicznego dostępnego na stronie ubezpieczyciela. Do elektronicznego formularza należy również dołączyć skan lub wyraźne zdjęcie własnoręcznie podpisanego druku wypowiedzenia umowy OC (WZÓR).

Uzupełniony i podpisany druk możesz również przesłać mailem na adres wypowiedzenia@benefia.pl lub pocztą tradycyjną: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa.

W jakich przypadkach można wypowiedzieć umowę OC?

 Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)  wypowiedzenie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechaniczny możesz zrobić tylko w ściśle określonych przypadkach:

  • z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta (art. 28 ww. ustawy) – jeżeli znalazłeś lepszą ofertę w innej firmie;
  • po nabyciu pojazdu (art. 31 ww. ustawy) – jeżeli kupiłeś pojazd i chcesz ubezpieczyć go w innym zakładzie ubezpieczeń. Należy pamiętać, żeby w tym samym dniu zawrzeć polisę OC, w innej firmie, aby nie mieć „luki” w ubezpieczeniu.
  • z tytułu podwójnego ubezpieczenia (art. 28a ww. ustawy) – czyli podpisałeś umowę o komunikacyjne ubezpieczenie OC z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale zapomniałeś o wypowiedzeniu poprzedniej polisy.

Może zainteresuje Cię również