Benefia i ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Benefia i ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Towarzystwo ubezpieczeniowe BENEFIA jest częścią dużej grupy kapitałowej Vienna Insurance Group, działającej na rynku polskim już od 15 lat. Początkowo, firma zajmowała się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych dla klienta indywidualnego. Obecnie sprzedawane są dodatkowo ubezpieczenia ochrony prawnej, turystyczne oraz ubezpieczenia domów i mieszkań.

Przedmiot ubezpieczenia, co można ubezpieczyć

Wybierając ofertę towarzystwa ubezpieczeń Benefia, otrzymamy bardzo ciekawe ubezpieczenie nieruchomości. Jak u każdego ubezpieczyciela, tak i tu ważną rolę odgrywają definicje przedmiotów ubezpieczenia i zdarzeń, za które odpowiada się w wyniku szkody. Mieszkanie definiowane jest podobnie jak w innych towarzystwach, a więc jest to lokal z instalacjami i urządzeniami, wraz z piwnicami i innymi pomieszczeniami gospodarczymi, łącznie z miejscem postojowym w budynku wielorodzinnym. Nie ma tu jednak możliwości objęcia ochroną części wspólnych budynku mieszkalnego, w którym znajduje się więcej niż jedno mieszkanie. Jeżeli musimy zrobić ubezpieczenie mieszkania do kredytu, będące jeszcze w stadium budowy, to w Benefii jest to możliwe po zastosowaniu odpowiedniej klauzuli.

Ubezpieczyciel zupełnie niestandardowo podszedł do tematu ubezpieczenia ruchomości domowych, czyli przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu. Zazwyczaj w definicji wymienia się przedmioty wchodzące w pojęcie mienia ruchomego. Tu ograniczono się tylko do stwierdzenia, że ruchomości domowe to mienie ruchome znajdujące się w mieszkaniu oraz zwierzęta domowe. Dla klientów jest to korzystne rozwiązanie, gdyż w zasadzie wszystkie przedmioty w mieszkaniu będą na pewno ubezpieczone. Jeśli natomiast chodzi o zwierzęta domowe, to z grupy tej wyłącza się zwierzęta drapieżne. Psy i koty są zwierzętami drapieżnymi, więc najczęściej spotykane w domach zwierzaki nie podlegają ochronie w myśl zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Szkoda, bo to zupełnie odwrotnie niż u konkurencji. Podobnie jak ruchomości, bez wyszczególniania, definiowane są elementy stałe.

Ubezpieczenie domku letniskowego i mienia ruchomego

Do ubezpieczenia mieszkania można dołożyć ubezpieczenie domku letniskowego, łącznie z przedmiotami znajdującymi się w nim. I tu ważna wiadomość dla działkowiczów: ubezpieczany domek może znajdować się na terenie działki rekreacyjnej lub na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Na takie rozwiązania godzą się tylko nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczymy się od stłuczenia i pęknięcia szyby i innych elementów szklanych w mieszkaniu. Nie wyszczególnia się tu jakie szyby objęte są ochroną. To też jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia klienta, gdyż wszelkie oszklenia (poza tymi wyłączonymi) będą objęte ochroną. 

Poza tym, możemy dodatkowo ubezpieczyć sprzęt elektroniczny, na który składają się komputery stacjonarne i przenośne, drukarki oraz telewizory, zestawy wideo, zestawy audio, elektroniczne instrumenty muzyczne, kamery, tablety, a także smartfony. Po wykupieniu tej klauzuli elektronika będzie objęta ochroną w mieszkaniu. Ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym w tej klauzuli jest objęcie ochroną sprzętu przenośnego (smartfony, laptopy, tablety, kamery, aparaty fotograficzne, czytniki e-booków) poza mieszkaniem na terenie Polski.

Na tej samej zasadzie można objąć ochroną rzeczy znajdujące się w mieszkaniu, wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa należącego do osoby ubezpieczającej własne mieszkanie. Klauzula obejmująca ochroną mienie firmowe nie chroni jednak przedmiotów udostępnionych pracownikowi przez pracodawcę do pracy zdalnej. Szkoda, bo w dzisiejszych czasach to ważny element ubezpieczenia. 

Tak więc, jeśli decydujemy się na ubezpieczenie mieszkania w bloku lub innym domu wielorodzinnym, możemy liczyć na ciekawą ofertę Benefii pod kątem wyboru przedmiotu ubezpieczenia.

Benefia i zakres ubezpieczenia

Benefia oferuje dwa warianty ubezpieczenia do wyboru. Ubezpieczenie od wymienionych zdarzeń losowych i ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń, z wyjątkiem wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W zakresie od zdarzeń wskazanych możemy liczyć na odszkodowanie w sytuacji zniszczenia naszego mienia miedzy innymi przez: deszcz, dym i sadzę, grad, lawinę, pożar, trzęsienie i osunięcie sie ziemi, uderzenie pioruna, wiatr, zalanie, wybuch.

Co ciekawe, ubezpieczenie mieszkania od zalania jest tak skonstruowane, że obejmuje nawet szkody powstałe u sąsiadów. Jest to dość innowacyjne podejście. Należy też zaznaczyć, że towarzystwo nie definiuje dokładnie zdarzeń losowych wchodzących do zakresu, pozostawiając dużą swobodę interpretacyjną. Jest to dla klientów dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że wszelkie niejasności są interpretowane na ich korzyść.

Drugi wariant opiera się o zasadę ubezpieczenia od wszystkich zdarzeń powstałych nagle i nieprzewidzianie z wyjątkiem sytuacji wyłączonych w zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Oczywiście ten zakres jest zdecydowanie korzystniejszy, ale też nieco droższy. W obu wariantach nie wyłącza się zdarzeń powstałych na skutek tzw. „rażącego niedbalstwa”, czyli inaczej zapominalstwa, niefrasobliwości. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo zazwyczaj tego typu szkody wyłącza się z ochrony lub wprowadza się określone ograniczenia.

Należy tu jeszcze wspomnieć, że polisa mieszkaniowa obejmuje ochroną rzeczy w trakcie przeprowadzki do nowego mieszkania. To dobre rozwiązanie. Do pakietu ubezpieczeń od zdarzeń losowych można i należy dołożyć ochronę od kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu. Ubezpieczeniem objęte są rzeczy klienta znajdujące się w mieszkaniu, piwnicy, garażu oraz na zabudowanym balkonie. W ramach tego rozszerzenia ochroną objęte są rzeczy osobiste od rozboju na terenie Polski, a także przenośny sprzęt komputerowy znajdujący się w samochodzie. To bardzo korzystne rozwiązanie w polisie mieszkaniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Benefii

Ubezpieczenie nieruchomości powinno być uzupełnione o ochronę odpowiedzialności cywilnej. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone czynem niedozwolonym (winą nieumyślną) w związku z życiem prywatnym, czyli np. z posiadaniem mieszkania, wykonywaniem opieki nad dzieckiem, jazdą na rowerze, hulajnodze (również elektrycznej), posiadaniem zwierząt domowych (w tym psów), uprawianiem sportów. OC mieszkania może zostać rozszerzone, po opłaceniu dodatkowej składki o odpowiedzialność za szkody wyrządzone najemcom naszego mieszkania lub o OC najemcy (szkody w mieszkaniu wynajmowanym przez nas).

Dodatkowo można zakupić ochronę za szkody spowodowane dronami oraz szkody wyrządzone w mieniu służbowym. Mienie służbowe to sprzęt elektroniczny udostępniony przez pracodawcę, a dla służb mundurowych rozszerzono to pojęcie na pojazdy lądowe i broń służbową. To bardzo ciekawe rozwiązanie niespotykane w konkurencyjnych ofertach. Dodatkowym atutem w OC mieszkania jest zakres terytorialny obejmujący cały świat.

Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje dodatkowo?

Dodatkowo polisa mieszkaniowa może być uzupełniona o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie pozwala na uzyskanie odszkodowania w sytuacji, kiedy na skutek nagłego zdarzenia doznamy uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie kończyny). Jest to rozszerzenie płatne dodatkowo.

Natomiast rozszerzeniem wchodzącym bezpłatnie w pakiet ubezpieczenia mieszkania jest ubezpieczenie assistance. Dzięki temu, w sytuacji awaryjnej, możemy liczyć na pomoc specjalistów takich jak np. ślusarz, hydraulik, elektryk, stolarz, szklarz. Ponadto, polisa mieszkaniowa zapewni nam ochronę, przewóz i przechowanie mienia po szkodzie w mieszkaniu, a także wizytę lekarza w miejscu ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Cena za ubezpieczenie nieruchomości uzależniona jest od wielu czynników. Wybór zakresu, wartość posiadanego mieszkania i przechowywanych w nim przedmiotów, posiadane zabezpieczenia, historia szkodowa, dobór wariantów dodatkowych, okres ubezpieczenia, a także to, czy robimy ubezpieczenie mieszkania online – to wszystko ma wpływ na końcową ofertę.

TOP10
1. Możliwość ubezpieczenia mieszkania w budowie.
2. Uogólniona definicja ruchomości domowych obejmująca ochroną wszystkie przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego poza mieszkaniem, na terenie Polski - jako opcja dodatkowa.
4. Możliwość ubezpieczenia mienia firmowego, składowanego w mieszkaniu.
5. Domki letniskowe wg definicji Benefii to domy umiejscowione również na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.
6. Zakres ubezpieczenia: do wyboru ryzyka nazwane lub wszystkie zdarzenia.
7. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC - cały świat.
8. Możliwość rozszerzenia OC mieszkania o szkody w mieniu służbowym, w tym w samochodach (dla służb mundurowych).
9. Innowacyjne ubezpieczenie mieszkania od zalania, obejmujące ochroną również sąsiadów.
10. Przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży objęcie ochroną również sprzętu elektronicznego znajdującego się w samochodzie.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również