Balcia ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Balcia ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Balcia Insurance SE – łotewskie towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczęło działalność na rynku polskim w 2009 roku jako BTA. W Polsce spółka sprzedawała wówczas tylko ubezpieczenia komunikacyjne. W 2011 roku BTA otworzyło oddział w Warszawie, a od 2015 roku znacznie rozszerzono ofertę produktową. W 2016 roku spółka zmieniła nazwę na Balcia Insurance SE. Obecnie Balcia sprzedaje na polskim rynku ubezpieczenia komunikacyjne, osobowe i majątkowe, w tym również ubezpieczenie domów i mieszkań.

Balcia i przedmiot ubezpieczenia mieszkania

Balcia oferuje ubezpieczenie nieruchomości, w tym ubezpieczenie mieszkania, domu, domku letniskowego, garażu i innych budynków gospodarczych. Ubezpieczając mieszkanie, będziemy mieli ubezpieczony lokal oraz wszelkie inne pomieszczenia, które można powiązać z mieszkaniem i własnością klienta. Mowa tu o piwnicy, komórce, czy nawet o miejscu postojowym w garażu podziemnym. Co ciekawe, miejsce postojowe nie musi znajdować się tylko w budynku, w którym jest ubezpieczane mieszkanie. Miejsce takie ubezpieczone będzie także wtedy, gdy znajduje się w innym budynku, pod warunkiem posiadania przez Ubezpieczającego odpowiedniego aktu własności.

Wg definicji, mieszkanie to również wszelkie instalacje zamontowane na stałe, w tym anteny satelitarne zainstalowane na ścianie mieszkania oraz elementy stałe, do których zalicza się okładziny ścian i podłóg, okna i drzwi ze wszystkimi elementami technicznymi (futryny, rolety, moskitiery), meble wbudowane wraz ze sprzętem AGD, a nawet zabudowy balkonów. Tak rozbudowana definicja jest korzystnym rozwiązaniem dla Klienta. Oczywiście możliwe jest także ubezpieczenie mieszkania do kredytu i ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania. Trzeba jednak zaznaczyć ten fakt w momencie kupowania polisy.

Ruchomości domowe i ich ochrona w ubezpieczeniu mieszkania

Polisa mieszkaniowa daje możliwość objęcia ochroną również rzeczy znajdujące się w mieszkaniu, czyli tzw. ruchomości domowe. Balcia definiuje ten przedmiot ubezpieczenia bardzo szeroko. W ramach ruchomości domowych ubezpieczone będziemy mieli wszelkie rzeczy osobiste, odzież, zapasy, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, medyczny, sportowy, ogrodniczy. W tej grupie są też hulajnogi, rowery, drony, zwierzęta domowe w szerokim ujęciu, rośliny doniczkowe, mienie gości, mienie służbowe i służące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczy wypożyczone. 

Domek letniskowy i budynek kilkurodzinny

Co jeszcze można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej? Balcia oferuje dodatkowo możliwość ubezpieczenia domu letniskowego i co ważne – może być to także dom, który znajduje się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takie rozwiązanie rzadko spotyka się w ofertach innych towarzystw. Poza tym możemy jeszcze ubezpieczyć nagrobek na cmentarzu.

Balcia oferuje jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie. Jeśli nasze mieszkanie znajduje się w domu kilkurodzinnym i jesteśmy właścicielami nie tylko lokalu, ale również należy do nas odpowiednia część udziału w częściach wspólnych tej nieruchomości, to również ta część będzie objęta ochroną ubezpieczeniową. Trzeba tylko powiadomić o tym pośrednika przed podpisaniem polisy.

Tak więc, jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie mieszkania w bloku, czy mieszkania w mniejszym domu wielorodzinnym, możemy liczyć na rozbudowaną ofertę pod kątem przedmiotu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia, czyli od jakich zdarzeń chroni nas polisa mieszkaniowa

W ofercie Balcii mamy do wyboru dwa zakresy ubezpieczenia. Zakres ryzyk nazwanych i zakres oparty o formułę od wszystkich ryzyk (all risks). Zakres ryzyk nazwanych obejmuje zdarzenia wymienione i zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Porównując to do ofert innych towarzystw ubezpieczeniowych, śmiało można stwierdzić, że już w zakresie podstawowym otrzymamy bardzo dobrą ochronę ubezpieczeniową. 

Poza podstawowymi ryzykami takimi jak, między innymi: pożar, huragan, zalania, trzęsienia ziemi, uderzenie pioruna możemy liczyć na odszkodowanie za zniszczenie naszego mienia spowodowanego dewastacją, przepięciem, rozmrożeniem. Poza tym, w zakresie jest też stłuczenie szklanych elementów w mieszkaniu (szyby, kabiny, lustra, kominki). Te ryzyka najczęściej trzeba włączać do ochrony i tym samym płacić dodatkową składkę. Tu mamy wszystko w jednej składce. Czy więc będziemy mieli ubezpieczenie mieszkania od zalania? Jak najbardziej, tak i to zalania powstałego z wielu powodów.

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń to rozwiązanie alternatywne. Trzeba za to więcej zapłacić, ale i ochrona jest zdecydowanie lepsza. Zakres polega na tym, że ubezpieczenie chroni nas od wszystkich nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od naszej woli przypadków powodujących szkody w mieniu. Ograniczeniami będą określone wyłączenia, ale tych nie ma zbyt wiele.

Dom letniskowy i nagrobek ubezpieczymy tylko w oparciu o określone zdarzenia nazwane i zdefiniowane, nie ma możliwości zastosowania formuły „od wszystkiego”.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Balcia

Jeśli już zdecydowaliśmy się na ubezpieczenie mieszkania, to nie należy rezygnować z bardzo ważnego rozszerzenia jakim jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To ubezpieczenie zabezpiecza nas w sytuacjach, kiedy z naszej winy osoby obce lub bliskie, które nie zamieszkują z nami, doznają szkody i będziemy musieli im tę szkodę zrekompensować. Dotyczy to każdej sfery życia prywatnego. Odpowiedzialność opiera się o kodeksową zasadę winy, więc musi być wina, by była odpowiedzialność polisowa. Jednak w jednym z przypadków wprowadzono zasadę ryzyka. Chodzi o zalania sąsiadów z pękniętej instalacji znajdującej się w ubezpieczonym mieszkaniu. To najczęstsze szkody w OC. Tu sam fakt powstania takiej szkody skutkuje wypłatą odpowiedniego odszkodowania. To bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli mieszka się w bloku na wyższych piętrach.

OC mieszkania w Balcii to dobry wybór. Ochroną objęte są wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące pod wskazanym adresem. Nie trzeba wymieniać liczby osób. Zakres terytorialny to Polska z możliwością rozszerzenia na kraje Europy. Ważnym atutem tego rozszerzenia jest fakt, że ochroną obejmuje się wszystkie lokalizacje należące do Klienta, bez konieczności ich wyszczególniania. To wygodne rozwiązanie, szczególnie jak się ma kilka nieruchomości. Ponadto w zakresie ochroną objęte są skutki wypadków spowodowanych rowerem lub hulajnogą, szkody spowodowane dronem oraz wiele innych nieprzyjemnych sytuacji, za które winę ponosi Klient. Na uwagę zasługuje też fakt odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, w tym pogryzienia przez psy, bez względu na rasę.

OC mieszkania można jeszcze dodatkowo rozszerzyć o OC najemcy (w sytuacji, gdy my wynajmujemy mieszkanie od kogoś) i OC wynajmującego (w sytuacji, gdy ktoś wynajmuje mieszkanie od nas).

Kolejne, dodatkowe rozszerzenia w ubezpieczeniu mieszkania

Do ubezpieczenia nieruchomości i OC mieszkania dołożyć możemy jeszcze ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie pozwoli nam uzyskać określone świadczenie w sytuacji, kiedy na skutek nieszczęśliwego wypadku doznamy uszczerbku na zdrowiu (złamanie ręki, nogi itd.). Takie rozszerzenie kierowane jest do wszystkich domowników. Zakres terytorialny obejmuje cały świat, a ochroną objęte są wypadki powstałe w trakcie życia prywatnego oraz aktywności zawodowej, przez 24 godziny na dobę. Rozwiązaniem niestandardowym jest objęcie ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek zawału serca i udaru mózgu. Balcia wprowadziła jednak ograniczenie wiekowe w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyć mogą się osoby do 65 roku życia.

Kolejnym rozszerzeniem, które warto mieć w polisie mieszkaniowej jest Ubezpieczenie Assistance. Mając taką ochronę możemy liczyć na pomoc różnych specjalistów w razie awarii instalacji, sprzętów AGD, RTV, PC. Możemy też skorzystać z pomocy medycznej i pomocy informacyjnej ze strony operatora Assistance. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że specjaliści pomogą nam nie tylko przy szkodzie objętej podstawową ochroną, ale także w sytuacji awarii np. instalacji wodnej. To nie jest standard rynkowy. Najczęściej w ofertach innych towarzystw ubezpieczeniowych jest pomoc tylko w sytuacji szkodowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Cena za ubezpieczenie nieruchomości uzależniona jest od wielu czynników. Wybór zakresu, wartość posiadanego mieszkania i przechowywanych w nim przedmiotów, posiadane zabezpieczenia, historia szkodowa, dobór ryzyk dodatkowych, okres ubezpieczenia. Składka minimalna to 80 PLN.  

Ubezpieczenie „Dom Pakiet” od Balcii jest dostępne w naszym kalkulatorze ubezpieczenia mieszkania. Tam mogą Państwo sprawdzić, jak wygląda oferta ubezpieczenia na tle konkurencji.

TOP10
1. Szeroki zakres ochrony podstawowej, bez konieczności dodatkowego doboru ryzyk (w zakresie np. przepięcia, stłuczenia szyb, dewastacji).
2. Możliwość wyboru wariantu ochrony: ryzyka nazwane lub wszystkie zdarzenia.
3. Ocena ryzyka powodziowego - tylko w oparciu o historię szkodową z ostatnich 10 lat.
4. Możliwość ubezpieczenia domu letniskowego również na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.
5. W ubezpieczeniu OC odpowiedzialność za wszystkie osoby zamieszkujące i nieruchomości należące do Klienta, bez konieczności ich wymieniania w polisie.
6. W OC odpowiedzialność za wszystkie zwierzęta domowe, w tym psy ras niebezpiecznych - w zakresie podstawowym bez konieczności dodatkowe rozszerzenia.
7. Odpowiedzialność w OC za szkody wyrządzone również przez drony, czy jazdą na hulajnogach elektrycznych - zakres podstawowy.
8. W OC odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom bliskim, ale tylko tym, które nie zamieszkują z Klientem.
9. Możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW z odpowiedzialnością na terenie całego świata przez 24 godziny na dobę, łącznie z aktywnością zawodową.
10. Assistance - udzielenie pomocy hydraulika, elektryka i innych fachowców również przy awarii instalacji.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również