AC i szkoda całkowita - Co oznacza i na co uważać?

AC i szkoda całkowita - Co oznacza i na co uważać?

Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, jednak warto zastanowić się nad zainwestowaniem w tego rodzaju ochronę, gdyż dzięki niej, w przypadku szkody, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy naszego pojazdu. Gdy już zdecydujemy się na wyższe koszty dla komfortu i poczucia, przede wszystkim, finansowego bezpieczeństwa, możemy śmiało wsiadać za kierownicę. Tylko co w przypadku, gdy nasz samochód ucierpi w wypadku tak bardzo, że koszt naprawy będzie przewyższał wartość pojazdu? Wtedy mówimy o szkodzie całkowitej.

W przypadku szkody naszego pojazdu, powinniśmy zgłosić się do naszego ubezpieczyciela, z którym mamy podpisaną umowę. Ubezpieczyciel umówi nas na wizytę rzeczoznawcy, którego zadaniem jest określenie uszkodzeń i kalkulacja kosztów po wcześniejszych oględzinach. Jeśli szacowane koszty naprawy wyniosą od 50 do 80 % wartości rynkowej naszego pojazdu, rzeczoznawca orzeknie szkodę całkowitą.

Co to oznacza dla nas? W przypadku orzeknięcia szkody całkowitej, wartość pojazdu przed uszkodzeniem jest pomniejszana o wartość naszego pojazdu już po zajściu szkody i na tej podstawie jest wyliczana wysokość odszkodowania, które okazuje się odpowiednio niższe niż przed tą kalkulacją. Musimy również pamiętać, że orzeknięcie szkody całkowitej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy AC na dany pojazd.

Zawierając umowę na ubezpieczenie AC należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jest w nich bowiem zawarta cała procedura orzekania o szkodzie, progi decydujące o rodzaju szkody, a także warunki wypłacania odszkodowań. Każdy zakład ubezpieczeń przygotowuje swoje własne Warunki Ubezpieczenia.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajduje się też bardzo ważna dla właściciela pojazdu informacja o podstawach określania wartości pojazdu. Najczęściej, na łączną kwotę szkody całkowitej wpływ mają ceny części zamiennych oraz wycena pracy mechanika, czyli tzw. robocizna.

Zawsze możemy odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Aby to zrobić, powinniśmy oddać nasz zniszczony pojazd do mechanika, który określi koszty naprawy i przedłożyć taką wycenę do ubezpieczyciela, jako podstawę naszego odwołania. Jeśli chcemy odwołać się od orzekanej wartości auta sprzed wypadku lub już po zdarzeniu, winniśmy przedłożyć podstawę, na jakiej stwierdzamy błędność wyceny rzeczoznawcy wskazanego przez ubezpieczyciela. Jednak nikt nie da nam gwarancji, że nasze odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Jeśli jednak szkoda całkowita zostanie stwierdzona, a nasza umowa o ubezpieczeniu AC zostanie rozwiązana, podejmujemy decyzję: co dalej z autem? Możliwości jest kilka: możemy auto złomować w całości, sprzedać jego części albo naprawić pojazd, często dokładając do tego z własnej kieszeni. Decydując się na drugą opcję, musimy jak najszybciej poddać się procedurom ubezpieczenia AC od nowa.

Może zainteresuje Cię również