Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu – nowe przepisy od stycznia 2024 roku

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu – nowe przepisy od stycznia 2024 roku

Jakie zmiany wejdą w życie od stycznia 2024r?

Od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zgodnie z w/w ustawą zostaje zniesiony obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowaniem pojazdu.

W ustawie pojawi się art. 73aa. Nakłada on na właściciela pojazdu obowiązek złożenia w ciągu 30 dni wniosku o rejestrację w następujących przypadkach:

  • nabycie pojazdu na terenie RP, 
  • dopuszczenie do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, 
  • sprowadzenie do Polski pojazdu z terytorium innego państwa członkowskiego UE

Jeśli właścicielem jednego z wymienionych pojazdów będzie przedsiębiorca, który prowadzi w Polsce działalność w zakresie obrotu pojazdami, to czas na złożenia wniosku ulega wydłużeniu do 90 dni. Wskazane terminy nie będą obowiązywać właścicieli nowych pojazdów, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,
  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji samochodów.

Dotyczy to również aut importowanych.
 Nowy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce nie będzie musiał składać wniosku o rejestrację, jeżeli przed upływem 30 bądź 90-dniowego terminu na złożenie takiego wniosku zostanie wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Podobnie w przypadku, jeśli nowy właściciel dokona zbycia samochodu przed upływem wyżej wymienionych terminów.

W myśl nowych przepisów obowiązek powiadomienia starosty ma występować tylko w przypadku zbycia pojazdu. Dotychczasowy właściciel będzie zobowiązany do złożenia stosownego zawiadomienia w ciągu 30 dni od daty sprzedaży.
 Nowe przepisy mają być także bardziej rygorystyczne pod względem kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji:

  • Jeśli właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski nie zawiadomi o jego zbyciu, może otrzymać karę pieniężną w wysokości 250 złotych. 
  • Jeśli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację samochodu nabytego w Polsce lub sprowadzonego, może otrzymać karę pieniężną w wysokości 500 złotych.
  • Jeśli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację samochodu nabytego w Polsce lub sprowadzonego, może otrzymać karę pieniężną w wysokości 500 złotych.

Bardziej surowe sankcje będą grozić przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Grozi im kara w wysokości 1000 złotych, jeśli nie dopełnią obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni od nabycia. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 180 dni, to kara wyniesie 2000 złotych. Kary nie będą już miały charakteru uznaniowego.

 

Co z pojazdami kupionymi przed 1 stycznia 2024r?

Nowe przepisy nie obejmują samochodów kupionych przed 1 stycznia 2024 r.  W przypadku, gdy nabywca, nie poinformował starosty o zakupie samochodu przed 1 stycznia, jego postępowanie będzie się toczyć na zasadach obowiązujących w 2023 roku.

 

Jakie problemy mogą stwarzać nowe przepisy?

Eksperci twierdzą, że w przypadku nabywców indywidualnych nowe przepisy zmienią tak naprawdę niewiele. Osoba prywatna po zakupie samochodu i tak musi go zarejestrować. Teraz nowy właściciel będzie zobowiązany odwiedzić urząd dwukrotnie – w celu złożenia wniosku i następnie po odbiór tablic rejestracyjnych.

Nowe przepisy mogą stanowić problem dla przedsiębiorców zajmujących się handlem samochodami. Jeśli samochód jest sprawny, to komis nie powinien mieć problemu ze sprzedażą. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć konieczności rejestracji. Kłopot mogą mieć Ci, którzy handlują autami uszkodzonymi. Obowiązek rejestracji generuje dodatkowe koszty a to z pewnością odbije się na cenie pojazdów używanych.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem auta to warto, żebyś zapoznał się z nowymi przepisami. A jeżeli będziesz szukał ubezpieczenia – skorzystaj z naszego kalkulatora.

Może zainteresuje Cię również