Ubezpieczenie samochodu - Najpopularniejsze mity

Ubezpieczenie samochodu - Najpopularniejsze mity
  1. Mój samochód stoi nieużywany w garażu, więc nie musi być ubezpieczony.

Każdy pojazd, nawet ten nieużywany, musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i jego niedopełnienie niesie za sobą poważne konsekwencje dla właściciela pojazdu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wymierza kary finansowe kierowcom, którzy posiadają nieubezpieczone auto. Kary te wahają się między 600 zł a 3000 zł złotych.

  1. Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczony samochód.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powstałych w pojeździe kierowcy, który swój samochód ubezpieczył. Jest to polisa, która ma pokryć szkody wyrządzone innym kierowcom. Aby ubezpieczyć swoje auto, powinniśmy wykupić dodatkowe ubezpieczenie AC, które już nie jest obowiązkowe.

  1. Cena ubezpieczenia nie idzie w parze z zakresem.

O ile w przypadku ubezpieczenia OC jest to prawda, ponieważ zakres polisy jest regulowany odgórnie, o tyle, kiedy kupujemy ubezpieczenie AC dla naszego samochodu, od ceny zależy zakres, w jakim będziemy mogli liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Dlatego ważne jest, abyśmy dokładnie zapoznali się z warunkami, na jakich wykupujemy polisę.

  1. Po sprzedaży samochodu zachowujemy polisę.

Nic bardziej mylnego. Wraz ze sprzedażą samochodu przekazujemy nabywcy polisę. Naszym ostatnim obowiązkiem wynikającym z umowy z ubezpieczycielem jest pisemne zgłoszenie ubezpieczycielowi faktu zmiany właściciela w ciągu 14 dni od daty sprzedaży auta. Do tego czasu obie strony równolegle odpowiadają za regulowanie składki.

  1. Po zakupie samochodu sami wybieramy ubezpieczyciela.

Częściowo jest to prawda. Mamy prawo wybrać ubezpieczyciela, który odpowiada naszym osobistym preferencjom. Jednak musimy pamiętać, że wraz z samochodem nabywamy polisę poprzedniego właściciela. Jeśli chcemy zachować polisę, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli natomiast zamierzamy ubezpieczyć samochód w innej firmie, powinniśmy najpierw na piśmie wypowiedzieć trwającą polisę, aby nie odpowiadać finansowo za dwa ubezpieczenia OC.

  1. Maksymalne zniżki za bezszkodową jazdę są jednoznaczne z najtańszym OC

Tutaj wiele zależy od warunków, jakie oferuje nam ubezpieczyciel. Ciągły rozwój rynku ubezpieczeń wymusza na firmach ubezpieczeniowych tworzenie promocji i dynamiczne podejście do grupy docelowej. To właśnie te czynniki mogą spowodować, że wysokość składki nie tyle będzie zależała od zniżek, co od aktualnego trendu rabatowego.

  1. Po kradzieży samochodu ubezpieczyciel wypłaci nam sumę ubezpieczenia zapisaną w polisie.

Absolutnie nie. W większości ubezpieczeń, w przypadku kradzieży wypłacane jest odszkodowanie wynikające z wartości auta na dzień zaistnienia zdarzenia. Kwota ta nie może oczywiście przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Inaczej sprawy się mają, jeśli wykupimy dodatkową opcję zwaną stałą sumą ubezpieczenia.

  1. Popsute auto naprawimy z odszkodowania AC

Ubezpieczenie AC nie obejmuje szkód powstałych w drodze normalnej eksploatacji auta. Za to odpowiadamy sami.

  1. Po zakupie samochodu przejmujemy zniżki poprzedniego właściciela.

Każdy kierowca sam pracuje na to, jakie zniżki mu się należą. Zniżki na przejętą polisę zostaną naliczone według tego, co wypracował nowy właściciel auta. Wyjątkową i nie zawsze uznawaną przez ubezpieczycieli sytuacją jest taka, w której małżonkowie mający wspólnotę majątkową przekazują sobie zniżki.

  1. Jeśli kontynuujemy ubezpieczenie w tej samej firmie, mamy tańsze ubezpieczenie.

Koszt ubezpieczenia wyliczany jest na podstawie wieku właściciela pojazdu, miejsca, w którym został zarejestrowany samochód i wielu innych czynników. Ceny zmieniają się dynamicznie, więc fakt otrzymania 5% zniżki do polisy, która w poprzednim roku była najtańsza wcale nie oznacza, że w chwili przedłużania polisy, na rynku nie są dostępne znacznie tańsze opcje ubezpieczenia.

  1. Ubezpieczenia kupowane przez Internet są niepełne

Ubezpieczenia zakupione przez Internet to takie same ubezpieczenia, jak te oferowane przez agenta ubezpieczeniowego podczas spotkania twarzą w twarz. Nie ma tu wersji „demo” czy zawężonego zakresu w porównaniu do tych samym ubezpieczeń kupowanych drogą tradycyjną. Zakup przez Internet jest jednak wygodniejszy, ponieważ możemy dokonać go w każdej chwili i spokojnie, bez presji przeanalizować OWU.

  1. Przed zakupem ubezpieczenia należy sprawdzić w Internecie opinie o danej firmie i nimi się kierować

W taki sposób może się okazać, że nie ma ani jednej firmy, w której moglibyśmy ubezpieczyć swój samochód. Rzadko kiedy zdarzają się opinie naprawdę rzetelne i oddające faktyczny stan rzeczy. Najczęściej są to wpisy zamieszczane pod wpływem emocji. Oczywiście, warto zapoznać się z opiniami, ale nie powinny być one głównym wyznacznikiem przy wyborze ubezpieczyciela.

  1. Płeć nie wpływa na wysokość składki OC

I tak i nie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie biorą pod uwagę płci właściciela pojazdu, jednak zdarzają się sytuacje, w których kobiety mogą liczyć na tańsze ubezpieczenie, ponieważ są uznawane (wg statystyk) za kierowców mniej szkodowych.

  1. Przegląd techniczny a ubezpieczenie to dwie odrębne kwestie

Teoretycznie tak. Jednak, jeśli nasz samochód biorąc udział w wypadku, nie ma aktualnego przeglądu technicznego, odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone.

  1. Jeśli zapłacimy karę za brak polisy, nie musimy już ubezpieczać auta

Otrzymanie kary finansowej i jej uregulowanie nie zwalnia nas z obowiązku ubezpieczenia auta. Musimy zrobić to w trybie natychmiastowym, aby uniknąć kolejnej kary.

Może zainteresuje Cię również