Ubezpieczenie w firmowej podróży zagranicznej

Ubezpieczenie w firmowej podróży zagranicznej

Wielu pracowników, zarówno dużych jak i mniejszych przedsiębiorstw, wie, że praca wiąże się często z koniecznością wyjazdów zagranicznych. Każda taka delegacja może zakończyć się nieprzewidzianymi sytuacjami, jak np. choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Należy więc zadbać o ubezpieczenie.

EKUZ nie wystarczy

Każda pracownik, który odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, podczas poruszania się poza granicami Polski, ale na terenie państw Unii Europejskiej, w celach służbowych, powinna posiadać kartę EKUZ. Karta ta upoważnia do nieodpłatnego, refundowanego skorzystania z niezbędnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach. Jednak EKUZ działa tylko w sytuacjach, gdy pomoc medyczna jest niezbędna i nie chroni nas przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Nie pokrywa nawet kosztów transportu do Polski w sytuacji konieczności kontynuowania leczenia.

Ryzyko pracodawcy

Na odpowiednim i kompleksowym ubezpieczeniu pracownika powinno zależeć przede wszystkim pracodawcy, który w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia dotykającego pracownika pozostającego w podróży służbowej, ponosi odpowiedzialność finansową. Tak więc, jeśli nasz pracownik ulegnie wypadkowi, w którym konieczne będzie ratowanie życia, otrzyma on niezbędną pomoc w ramach EKUZ. Jednakże po ustabilizowaniu będzie trzeba przetransportować poszkodowanego do Polski, często wykorzystując specjalne środki transportu medycznego. Za te czynności płaci już pracodawca, a koszty samego transportu mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ubezpieczenie w podróży służbowej pozwoli pracodawcy zabezpieczyć się przed ogromnymi kosztami i zabezpieczy pracownika przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Może zainteresuje Cię również