Ubezpieczenie mieszkania od zalania – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie mieszkania od zalania – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie mieszkania to jedna z podstawowych kwestii, o jaką należy zadbać przy wprowadzaniu się do nowego lokum. Nieoczekiwane awarie i zdarzenia losowe mogą spowodować wiele poważnych strat, których finansowe skutki będzie ponosić właściciel. Tak jest m.in. w przypadku zalania mieszkania.

Ubezpieczenie od zalania mieszkania jest jedną z najczęściej wybieranych opcji. Awaria instalacji wodnej czy kanalizacyjnej, a nawet awaria centralnego ogrzewania mogą spowodować znaczne szkody na mieniu – nie tylko swoim, ale i sąsiadów. Zniszczone podłogi, ściany, dywany a czasami nawet i sprzęt oznaczają spore wydatki. Wydatki, których koszt można zmniejszyć właśnie poprzez ubezpieczenie mieszkania od zalania sąsiada oraz ubezpieczenie mieszkania od zalania z własnej winy.

Ubezpieczenie od zalania mieszkania – na czym polega?

Jeśli nieumyślnie spowodowałeś zalanie mieszkania, ubezpieczenie pozwoli pokryć koszty związane z naprawą uszkodzonego mienia. Zgodnie z obowiązującą umową, firma ubezpieczeniowa przejmuje na siebie odpowiedzialność, wypłacając odszkodowanie w kwocie pokrywającej finansowe straty spowodowane zalaniem mieszkania.

W zależności od wariantu, polisa może obejmować:

  • zalanie sąsiada – ubezpieczenie uwzględnia szkody wyrządzone osobie poszkodowanej;
  • zalanie przez sąsiada – ubezpieczenie obejmuje przypadki, w których szkody spowodowała osoba nieposiadająca polisy OC.

Zalane mieszkanie? Sprawdź co robić, jeśli jesteś poszkodowany

Jak pokazują statystyki, zalane mieszkanie to dość częsty widok. Nierzadko przyczyną może być pęknięty wężyk odprowadzający wodę do pralki, pęknięty odpływ wody spod wanny, cieknący kran. Niekiedy jednak usterka jest poważniejsza – zalanie mieszkania może spowodować awaria instalacji wodnej pod posadzką, itp. Co w takiej sytuacji robić?

Krok 1. Poznaj przyczynę

Istotne jest poznanie przyczyny zalania i jak najszybsze usunięcie usterki. W przypadku, gdy powód trudno zidentyfikować, zaleca się zakręcić główny zawór wody – tak, by nie dopuścić do dalszego powiększania się szkód.

Krok 2. Określenie winnego

Zanim zaczniesz ubiegać się o odszkodowanie w ramach wykupionej polisy mieszkaniowej lub polisy sprawcy, trzeba znaleźć winnego. Warto przy tym pamiętać, że nie zawsze odpowiedzialność ponosi sąsiad. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za stan tzw. poziomów (rur biegnących poziomo) odpowiadają właściciele mieszkań, natomiast za szkody spowodowane usterkami rur biegnących w pionie (tzw. pionów) odpowiada zarządca budynku. Za pozostałe szkody odpowiada najczęściej sąsiad. Zidentyfikowanie winnego stanowi podstawę roszczeń odszkodowawczych.

Krok 3. Zebranie dowodów i poinformowanie sprawcy

Jeśli masz pewność, że nie ty odpowiadasz za szkody, należy poinformować o tym sprawcę. Zanim jednak zapukasz do konkretnego sąsiada, sfotografuj wszelkie powstałe szkody – zacieki na ścianach i suficie, a także zniszczone ruchomości domowe. Jeżeli sąsiad, przyzna się do winy, dobrze jest spisać oświadczenie. Taki dokument powinien zawierać informacje o tym, że sprawca poczuwa się do odpowiedzialności. Jeśli winę za zalanie ponosi zarządca, należy zgłosić to do przedstawiciela wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej. W takiej sytuacji ważne jest spisanie protokołu.

Krok 4. Szacowanie strat

Chcąc uzyskać odszkodowanie, koniecznością jest oszacowanie strat. Dobrze jest wezwać rzeczoznawcę, który fachowym okiem dokona kalkulacji i wyceni koszty.

Krok 5. Wypłata odszkodowania

Sprawca, który posiada ubezpieczenie od zalania, nie musi pokrywać kosztów z własnych finansów. Wystarczy, że poda osobie poszkodowanej numer polisy oraz dane ubezpieczyciela. Wówczas wystarczy zgłosić się do wskazanej firmy ubezpieczeniowej z kompletem dokumentów i oczekiwać na wizytę rzeczoznawcy. Po oszacowaniu strat, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie – ma na to 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Co jednak w sytuacji, gdy sprawca nie posiada mieszkaniowego ubezpieczenia OC? Jeśli chodzi o zalanie sąsiada, konsekwencje w takim przypadku są oczywiste: sprawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów – tak informuje art. 363 Kodeksu cywilnego (źródło: http://www.polskieustawy.com/norms.php?head=0&actid=88&norm=363&lang=48&adate=20150429)

  • § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu;
  • § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Jeżeli sąsiad wykaże się uczciwością, wówczas sprawa jest niejako załatwiona. Jeśli natomiast sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności, mimo ewidentnej winy, wówczas poszkodowany powinien wystosować pismo z roszczeniem, w którym wskaże kwotę pozwalającą na pokrycie wszystkich wydatków (każdy wydatek musi być udokumentowany rachunkiem lub fakturą). Jeżeli i to nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wówczas pokrzywdzony może skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego.

Zalanie mieszkania przez nieubezpieczonego sąsiada – co robić?

O ile sprawca posiada ubezpieczenie OC mieszkania, sprawa wydaje się być dość oczywista i rozwiązania, o tyle zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia sprawę mocno komplikuje. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest pisemne wystąpienie z roszczeniem nakazującym pokrycie wszelkich wydatków lub skierowanie sprawy na drogę cywilną – jeśli sprawca uchyla się od odpowiedzialności.

Ponadto zalanie mieszkania przez sąsiada, który uchyla się od odpowiedzialności może skutkować wypłatą odszkodowania z własnego ubezpieczenia majątkowego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel faktycznie dokona wypłaty świadczenia, jednak wystąpi z regresem do sprawcy zalania.

Dlaczego warto wykupić mieszkaniowe ubezpieczenie OC?

Nie zawsze to ty – jako właściciel mieszkania – będziesz osobą poszkodowaną. Awarie instalacji wodnej, kanalizacyjnej czy centralnego ogrzewania mogą przytrafić się i u ciebie, w efekcie czego zalanie mieszkania sąsiadowi będzie miało dla ciebie finansowe konsekwencje. To ty będziesz musiał pokryć koszty naprawy zalanych ścian, sufitów czy sprzętów.

Od takiego obowiązku uchroni Cię jednak ubezpieczenie mieszkania. Zalanie sąsiada będzie podstawą do wypłaty osobie pokrzywdzonej odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Dzięki temu, że ubezpieczyciel przejmie na siebie finansową odpowiedzialność, ty nie będziesz musiał pokrywać kosztów "likwidacji" szkód z własnego budżetu.

Dodatkowym atutem jest nie tylko możliwość uniknięcia wydatków, gdy awaria instalacji spowoduje zalanie sąsiada. Posiadając własne ubezpieczenie mieszkania, zalanie przez sąsiada może także stanowić podstawę do wypłaty świadczenia – przydaje się to wówczas, gdy sprawca nie chce pokryć kosztów mimo swojej winy.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania – to się opłaca

Wiele osób rezygnuje z wykupienia ubezpieczenia mieszkania lub ogranicza się wyłącznie do podstawowego zakresu ochrony obejmującej np. pożar. Tymczasem ubezpieczenie od zalania sąsiada daje znacznie więcej, pozwalając ograniczyć koszty związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, które – nomen omen – zdarzają się znacznie częściej niż pożar. Zbagatelizowanie tego rodzaju polisy może skutkować podwójnymi kosztami – nie dość, że będziesz musiał przeprowadzić remont łazienki sąsiada, to jeszcze czekać cię będzie remont swojego pomieszczenia. Oby tylko jednego!

Nie chcesz, by zalanie mieszkania sasiadowi dało początek pogorszeniu stosunków sąsiedzkich i doprowadziło do sporych wydatków z twojej "kieszeni"? Wystarczy, że wykupisz ubezpieczenie od zalania mieszkania sąsiadowi, które jest absolutnym minimum. Warto jednak pomyśleć o rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe na skutek swojej winy.

Wybierasz ubezpieczenie? Sprawdź zakres i wyłączenia

Jeśli chcesz mieć pewność, że ubezpieczenie mieszkania spełnia twoje potrzeby i oczekiwania, porównaj dostępne oferty. Sprawdź przy tym zakres ich obowiązywania oraz wszelkie wyłączenia. Dzięki temu będziesz wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w razie zalania mieszkania przez sąsiada oraz kiedy i na jakich warunkach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu sąsiadowi.

Może zainteresuje Cię również