LINK4 ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

LINK4 ubezpieczenie mieszkania - opinia eksperta

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działa na polskim rynku od 2003 roku. Zostało powołane jako firma sprzedająca polisy ubezpieczeniowe przez telefon i za pośrednictwem internetu. Na początku zajmowało się sprzedażą tylko ubezpieczeń przeznaczonych dla aut, dzisiaj sprzedaje również inne, w tym ubezpieczenia mieszkań. Obecnie sprzedawane są polisy przez internet oraz przy udziale pośredników. Właścicielem LINK4 jest grupa PZU.

Przedmiot ubezpieczenia, czyli co możemy ubezpieczyć

Mieszkanie, wg zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia to lokal, w którym mieszkamy łącznie z piwnicą, strychem, pralnią, suszarnią, miejscem postojowym/garażowym w bloku do wyłącznego użytku właściciela mieszkania. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ochroną ubezpieczeniową objęte będzie miejsce postojowe zlokalizowane nawet w innym budynku, o ile oczywiście należy do posiadacza polisy w LINK4. Łącznie z mieszkaniem, ochronie ubezpieczeniowej podlegać będą też wszelkie instalacje i urządzenia techniczne związane z tym lokalem (np. piece, kaloryfery, klimatyzacja), a także elementy zewnętrzne mieszkania jak zabudowa balkonu, tarasu, markizy, rolety, kamery, czy anteny.

To korzystne rozwiązanie, szczególnie w sytuacji, gdy ubezpieczamy mieszkania nowe. Dodatkowo, łącznie z mieszkaniem ubezpiecza się jego stałe elementy. Tu towarzystwo nieco inaczej niż większość rynku definiuje stałe elementy. Są tu np. tynki, powłoki malarskie, sufity podwieszane, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie łazienek. Nie znajdziemy natomiast mebli z urządzeniami gospodarstwa domowego na stałe wbudowanymi, które trzeba ubezpieczać w innej grupie mienia. Ma to istotne znaczenie przy określaniu wartości mieszkania, a tym samym ustalaniu właściwej sumy ubezpieczenia.

Oczywiście istnieje też możliwość dodatkowego ubezpieczenia mienia ruchomego, a więc sprzętów i urządzeń zgromadzonych w mieszkaniu. To właśnie do tej grupy mienia LINK4 kwalifikuje zabudowy kuchni i szafy wnękowe na stałe wbudowane, które inni ubezpieczyciele najczęściej definiują jako stałe elementy. Poza tym, do grupy kwalifikowane są przedmioty osobistego użytku, sprzęt turystyczny, sportowy, sprzęt RTV, fotograficzny, elektroniczny, komplet opon sezonowych, sprzęt ogrodniczy i oczywiście zapasy, odzież, biżuteria i gotówka.

W grupie tej ubezpieczane są również rzeczy udostępnione przez pracodawcę do pracy zdalnej oraz rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma natomiast ochrony dla roślin doniczkowych i zwierząt domowych. Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotów wartościowych (obrazy, rzeźby, zbiory itd.). Jest to rozszerzenie do ubezpieczenia mienia ruchomego.

Ubezpieczenie mieszkania w budowie i domku letniskowego od LINK4

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość ubezpieczenia mieszkania w stadium budowy. Wybierając taką opcję będziemy mieli ubezpieczone mieszkanie znajdujące się w budowie, do momentu jej zakończenia i zamieszkania po pozytywnych odbiorach wszelkich instalacji. Ważnym elementem tej ochrony jest fakt, że w momencie zakończenia budowy, w trakcie trwania polisy, ochrona ubezpieczeniowa jest automatycznie kontynuowana, przyjmując warunki ubezpieczenia mieszkania oddanego do użytkowania. To ważne szczególnie dla osób decydujących się na zupełnie nową nieruchomość, korzystających z usług deweloperskich.

W przedmiocie ubezpieczenia znajdziemy też możliwość ubezpieczenia domu letniskowego. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że proponowany przez towarzystwo zakres ubezpieczenia jest ograniczony tylko do 10 zdarzeń katastroficznych, bez możliwości ubezpieczenia np. od kradzieży z włamaniem, rabunku, czy dewastacji. Poza tym, LINK4 wyłącza odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie, kiedy dom letniskowy był niezamieszkały przez okres dłuższy niż 180 dni.

Zakres ubezpieczenia mienia w LINK4

Dla mieszkania oddanego do użytku przygotowano dwa warianty ubezpieczenia w kontekście zakresu. Do wyboru mamy ubezpieczenie oparte o zdarzenia nazwane i zdefiniowane oraz alternatywnie wariant od wszystkich ryzyk oparty o wyłączenia (czyli ubezpieczamy się od wszystkiego oprócz tego, co jest wyłączone). W zakresie ryzyk nazwanych znajdziemy standardową ochronę od pożaru, zdarzeń katastroficznych jak np. uderzenie pioruna, silny wiatr, zalanie, śnieg, a także od innych zdarzeń, w tym uderzenie pojazdu, wandalizm, czy zalania.

Ubezpieczenie od przepięcia zostało zróżnicowane i w odniesieniu do samego mieszkania dodane do zakresu podstawowego, natomiast przy ubezpieczeniu mienia ruchomego możemy ubezpieczyć się od przepięć tylko w ramach dodatkowego rozszerzenia. Zakres ochrony dla mieszkania w trakcie budowy jest bardziej ograniczony. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk jest zdecydowanie korzystniejsze, gdyż obejmuje ochroną zdarzenia objęte zakresem ryzyk nazwanych i wiele innych zdarzeń niezdefiniowanych i nie wyłączonych. Tu ryzyko uszkodzenia spowodowane przepięciem jest już objęte zakresem podstawowym, bez konieczności dodatkowego rozszerzenia.

Szkody spowodowane powodzią są pod ochroną w obu przypadkach, z informacją, że jeżeli mienie znajduje się na terenie uznanym przez LINK4 za niebezpieczny powodziowo, to ryzyko jest wyłączone i można wnioskować o włączenie go do ochrony ubezpieczeniowej, za co naliczona zostanie dodatkowa składka. Ponadto, do obu wariantów możemy, zgodnie z naszym zapotrzebowaniem dokupić ochronę od kradzieży z włamaniem lub rabunku. Rozszerzenie to da naszemu mieniu osobistemu również ochronę od rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że LINK4 nie ubezpiecza od rabunku poza miejscem ubezpieczenia rowerów, hulajnóg, czy innego sprzętu sportowo-turystycznego.

Kolejnym ryzykiem, które Ubezpieczyciel wydzielił z podstawy ubezpieczenia i proponuje dokupić za dodatkową składkę jest ryzyko stłuczenia szyb. Co jest objęte ochroną? Wszelkie oszklenia elementów stałych w mieszkaniu (okna, drzwi, okładziny, lustra, kabiny prysznicowe, kominki, szklane balustrady balkonowe), kuchenne płyty grzewcze, a także akwaria i terraria, ale tylko powyżej 100 litrów.

LINK4 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej znajdujemy dwa warianty ochrony. Pierwszy, podstawowy jest mocno okrojony i obejmuje tylko szkody związane z posiadaniem wskazanej w polisie nieruchomości, szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta domowe z wyłączeniem psów ras uznanych w legislacji za agresywne. W podstawowym zakresie znajdziemy też odpowiedzialność za zalania osób trzecich (sąsiadów), spowodowane niesprawną instalacją. Istotny jest tu zapis, że tego typu szkody LINK4 wypłaca bez konieczności udowadniania winy Ubezpieczonemu. To bardzo ważne szczególnie dla osób mieszkających na wyższych kondygnacjach.

Wariant optymalny, jako rozwiązanie alternatywne, jest zdecydowanie szerszy. Znajdziemy tu odpowiedzialność wariantu podstawowego oraz dodatkowo towarzystwo wypłaci odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim między innymi w związku z użytkowaniem innej nieruchomości, jazdą na rowerach i hulajnogach (w tym również elektrycznych), posiadaniem koni, uli oraz w związku z rekreacyjnym uprawianiem sportów i korzystaniem z pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych. Ponadto, zapisy OWU mówią o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem modeli latających.

Tu pojawia się wątpliwość, czy ta odpowiedzialność dotyczy też dronów? Dron nie jest modelem, jest urządzeniem samym w sobie, więc prawdopodobnie towarzystwo nie pokryje szkód wyrządzonych dronem. Zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje teren Europy, co jest ważne w kontekście naszych podróży zagranicznych. To dobre rozwiązanie. Na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie powinniśmy oszczędzać, dlatego warto zdecydować się na wysoką sumę gwarancyjną, a w LINK4 jest to możliwe.

Ubezpieczenie Assistance w LINK4

Podobnie jak inne firmy ubezpieczeniowe, tak i LINK4 oferuje rozszerzenie ochrony ubezpieczenia mieszkania o usługi assistance. Nie musimy tu nic wybierać, ta ochrona jest dodawana do każdej polisy wykupionej w LINK4. Co się pod tym kryje? Posiadacz takiej polisy może liczyć na pomoc różnego rodzaju specjalistów w razie powstania zdarzenia objętego ochroną. Możemy zwrócić się o pomoc np. hydraulika, ślusarza, elektryka, szklarza, specjalistów naprawiających sprzęt AGD, RTV, PC.

Prócz tego, możemy liczyć na pomoc serwisu rowerowego w razie wypadku, podczas wycieczki rowerowej. Do dyspozycji jest też pomoc medyczna i usługi informacyjne. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że w razie awarii sprzętu RTV, AGD, PC, oprócz kosztów dojazdu i kosztów samej usługi pokryte zostaną też koszty części zamiennych do określonej kwoty. To nie jest powszechnie stosowane rozwiązanie.

Ubezpieczenie pomocy prawnej

I jeszcze jeden dodatek do polisy. W ramach ubezpieczenia mieszkania otrzymamy też ciekawy prezent od LINK4 – Ubezpieczenie pomocy prawnej. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia informacji prawnej (procedury, koszty, podstawy prawne, informacje teleadresowe placówek, adwokatów, sądów), opracowania dokumentów prawnych (pozwy, wezwania, odpowiedzi na pozwy), stworzenia opinii prawnej kancelarii adwokackiej. Tego typu „prezenty” w polisach mieszkaniowych trafiają się rzadko. 

Zalety ubezpieczenia w LINK4

TOP10
1. Wariantowość ubezpieczenia, dająca możliwość indywidualnego dopasowania.
2. Ubezpieczenie miejsca postojowego (w ramach definicji mieszkania), zlokalizowanego w innym budynku mieszkalnym niż ubezpieczony lokal.
3. Wysoka maksymalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
4. Podstawowy zakres terytorialny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej to Europa.
5. Ryzyko powodzi w zakresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem konieczności rozszerzenia ochrony w miejscach uznanych za niebezpieczne.
6. Możliwość ubezpieczenia mieszkania w stadium budowy.
7. Automatyczne przekwalifikowanie ubezpieczenia mieszkania po zakończeniu budowy z zakresu przeznaczonego dla mieszkania w stadium budowy na zakres dla mieszkania oddanego do użytku.
8. Assistance rowerowy w razie wypadku.
9. Pokrycie kosztów części zamiennych w razie awarii sprzętu RTV, AGD, PC. Dotyczy ubezpieczenia Assistance.
10. Ubezpieczenie pomocy prawnej.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również