Choroby przewlekłe w ubezpieczeniach

Choroby przewlekłe w ubezpieczeniach

Zastanawiasz się, jakie są choroby przewlekłe? W jaki sposób Zakłady Ubezpieczeń podchodzą do nich w ramach ubezpieczeń? Czy da się im zapobiec i zabezpieczyć przed nimi?

Choroby przewlekłe - czym sa i jak wyglada definicja?

Często są nazywane chorobami chronicznymi. Są to jednostki chorobowe, które charakteryzują się długim czasem trwania, a także powolnym postępem zmian chorobowych. Do tego należy zaliczyć niejednoznacznie określoną etiologię, konieczność podjęcia specjalistycznego leczenia, które nie zawsze eliminuje chorobę całkowicie – łagodzi tylko jej objawy. Mogą pozostawiać one trwałe dysfunkcje życiowe lub powodować niepełnosprawność. Choroba przewlekła jest odpowiedzialna za 63% zgonów na świecie, co w ciągu roku daje około 40 mln zgonów.

Do ich występowania prowadzi niezdrowa i nieodpowiednia dieta, stres, predyspozycje genetyczne, schorzenia psychiczne, niski poziom aktywność fizycznej, a także nałogi jak picie alkoholu, czy palenie papierosów. Najczęściej występują one po 50 roku życia. Przewlekłe choroby są przez Ubezpieczycieli wymieniane w definicji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Określa się, że są to choroby zdiagnozowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia, które miały długotrwały przebieg i były leczone w sposób stały lub okresowy w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ma to kluczowe znaczenie w ustaleniu ryzyka.

Choroby przewlekłe - lista

WHO stworzyła specjalną listę ze 150 jednostkami chorobowymi, które traktowane są jako choroby przewlekłe. Do nich możemy zaliczyć m. in.:

 • choroby układu krążenia;
 • choroby naczyń mózgowych;
 • przewlekłe choroby układu oddechowego;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • cukrzyca;
 • otyłość;
 • nowotwory;
 • padaczka;
 • ostreoporoza;
 • HIV/AIDS;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • stwardnienie rozsiane;
 • przewlekła choroba nerek.

Spośród listy chorób przewlekłych do zgonów najczęściej prowadzą choroby układu krążenia, a także nowotwory. Ciężko sobie to wyobrazić, ale każda osoba ma 63% szans (więcej niż połowa), że przyczyną jej zgonu będzie zaostrzenie choroby przewlekłej. Czy zawsze możemy się przed nimi zabezpieczyć? Jak wygląda to w przypadku ubezpieczenia?

Wybrane ubezpieczenia a choroba przewlekła - czy uzyskamy pomoc?

Wykupując np. ubezpieczenie OC z dodatkiem w postaci NNW, możemy liczyć na rekompensatę finansową za wystąpienie zawału serca, czy udaru mózgu. Ale to jedynie dwie sytuacje, kiedy otrzymamy świadczenie pieniężne. Jak wygląda to w przypadku kosztów leczenia? Tutaj kluczowe jest zrozumienie definicji choroby przewlekłej. Jeżeli np. w trakcie podróży z kosztami leczenia pojawi się nagle u nas cukrzyca, a przez niedobór cukru trafimy do lekarza, Ubezpieczyciel pokryje koszt hospitalizacji. Jednak nie będzie on już odpowiedzialny za opłacanie insuliny, czy wizyt u diabetologa. Np. w ubezpieczeniu podróży, z zakresu ubezpieczenia są wyłączone koszty leczenia chorób przewlekłych.

Czy można zatem wykupić ubezpieczenie, które zabezpieczy nas przed chorobami przewlekłymi? Można, ale ubezpieczenie to jest bardzo drogie, ponieważ składa miesięczna może wynosić od 150 do kilkuset złotych. Jednym z takich produktów jest ubezpieczenie Nationale-Nederlanden. Jednak ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich jednostek chorobowych, a tylko część wymienioną w OWU. Do takich chorób możemy zaliczyć: zawał serca, udar mózgu, zabieg wykonania bypassów, przeczep narządów, niewydolność nerek, utrata wzroku, utrata słuchu, PTCA, operacja aorty, operacja zastawek serca, schyłkowa niewydolność wątroby, utrata mowy, schyłkowa niewydolność oddechowa, stwardnienie rozsiane, poparzenie trzeciego stopnia, niedokrwistość aplastyczna, choroba alzheimera, śpiączka, choroba Parkinsona, całkowity niedowład, HIV, pourazowe uszkodzenie mózgu, choroba Creutzfeldta-Jacoba, sklerodermia, bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Zbyt duże prawdopodobieństwo powoduje, że takie produkty są bardzo restrykcyjne, drogie i ograniczone, a pomoc jest świadczona do wyznaczonej sumy ubezpieczenia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również