Brexit a Polacy - co z ubezpieczeniem?

Brexit a Polacy - co z ubezpieczeniem?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele ryzyk dla Polaków przebywających na terenie tego kraju w ramach wypoczynku czy w pogoni za chlebem. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tracą ważność przepisy dotyczące ubezpieczenia kosztów leczenia polskich obywateli w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania. Jak zabezpieczyć się przed ponoszeniem wydatków na leczenie z własnej kieszeni? 

Co z Polakami po Brexicie?

Wielka Brytania w ostatnim czasie zamawia na potęgę wiele polskich produktów, aby zapełnić stany magazynowe, dopóki obowiązują przepisy i umowy z Unią Europejską. Polacy w Wielkiej Brytanii, którzy pracują lub przebywają na Wyspach zostają postawieni przed nową rzeczywistością.

1 stycznia 2021 roku wygasają zasady działania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), co w konsekwencji powoduje, że przestają obowiązywać uprawnienia Polaków do świadczeń zdrowotnych na terenie Wielkiej Brytanii oraz obywateli UK na terenie Polski. Jest to szczególnie problematyczne, iż obecnie w dobie pandemii zamykane są granice z UK, a dodatkowo na Wyspach pojawił się nowy szczep koronawirusa.

Przestają obowiązywać dokumenty, które uprawniają obywateli Polski do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w tym także w przypadku wypadku w pracy) wydane przez polski NFZ. Wygaśnie również prawo do posługiwania się EKUZ. Praca w Wielkiej Brytanii stanie się szczególnie niebezpieczna. W praktyce oznacza to, że koszty leczenie zostają przeniesione na poszkodowanego i musi on zapłacić z własnej kieszeni za opiekę medyczną.

Co można zrobić, aby się zabezpieczyć?

Na początku warto sprawdzić, czy posiadamy ubezpieczenie zdrowotne. Zakres ubezpieczenia w niektórych towarzystwach obejmuje zwrot kosztów leczenia w nagłych przypadkach. Jednakże jest to nowa sytuacja na arenie międzynarodowej, a niekiedy zakres terytorialny zawężany jest do krajów Unii Europejskiej. Należy się upewnić czy w warunkach naszej polisy nie mamy takiego wyłączenia. Jeśli tak jest, to ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia na terenie Wielkiej Brytanii, która właśnie opuszcza UE.

Gdy będziemy szukać odpowiedniej polisy zdrowotnej, która pokryje nasz pobyt w szpitalu czy nagłą chorobę, dobrą alternatywą może być ubezpieczenie turystyczne. Kiedy decydujemy się na zakup takiego ubezpieczenia powinniśmy zwrócić uwagę na kilka rozszerzeń. Najważniejszym z nich jest ryzyko wypadków związane z wykonywaniem pracy za granicą. Drugim czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Przykładowo, miesięczny koszt takiego ubezpieczenia przy sumie gwarancyjnej 20 000 EUR prezentuje się następująco:

  • Bez uwzględnienia wypadków w pracy za granicą - około 100 zł
  • Wypadki w pracy za granicą, ale nie przy pracy fizycznej - około 100 zł
  • Wypadki w pracy za granicą przy pracy fizycznej - około 170 zł

Zakładając dwuktornie wyższą sumę gwarancyjną (40 000 EUR), cena polisy bez zwyżki za pracę fizyczną wynosiła 188zł, natomiast po jej uwzględnieniu 282zł.

Karencja - na to musisz zwrócić uwagę

W łatwiejszej sytuacji są postawione osoby, które przebywają na terenie Polski. W takim przypadku nie obowiązują żadne dodatkowe ogranicznenia dotyczące daty rozpoczęcia działania ubezpieczenia. Jeżeli jednak chcemy wykupić polisę turystyczną, gdy przebywamy już w Wielkiej Brytanii, wówczas musimy pamiętać o okresie karencji. Oznacza to, że nasza ochrona zacznie obowiązywać dopiero po kilku dniach. Zazwyczaj okres karencji wynosi 3 dni, ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala szczegółowo czas jej trwania w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również