PZU - opinie, koszty, warunki

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) to przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które świadczy swoje usługi od 1921 roku. Dziś jest to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Portfolio ubezpieczyciela obejmuje polisy osobowe, majątkowe i reasekuracji. PZU oferuje także ubezpieczenia online, dostępne na stronie internetowej www.pzu.pl, a także aplikację na smartfony dla klientów.

PZU - OWU

Na witrynie internetowej ubezpieczyciela znajdziemy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU dla każdego rodzaju polisy, tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Doradca, OWU produktów komunikacyjnych oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Dom Plus.

OWU w PZU to dokumenty określające sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie, ale również wyznaczające czynniki, które mogą skutkować wyłączeniem jego odpowiedzialności.

Rodzaje ubezpieczeń w PZU

Towarzystwo PZU oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, które możemy dostosować indywidualnie do naszych oczekiwań oraz warunków finansowych – zakres i czas trwania polis łatwo dopasować do naszych aktualnych potrzeb. W ofercie PZU znajdziemy różne ubezpieczenia, w tym online:

  • domu i mieszkania (m.in. Mieszkaj Bezpiecznie z PZU ubezpieczenie lokali mieszkalnych, ubezpieczenie wyposażenia);
  • emerytalne (np. grupowe ubezpieczenie Pogodna Przyszłość);
  • finansowe (m.in. PZU SEJF+, ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka);
  • grupowe (np. grupowe ubezpieczenia szpitalne Opieka Medyczna w PZU);
  • majątkowe (m.in. ubezpieczenie utraty zysku przy uszkodzeniu maszyn, ubezpieczenie na morza i oceany);
  • następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia dla podróżników i turystów);
  • na życie (np. PZU Pełnia Życia, PZU Ochrona na Całe Życie, PZU Na Życie i Zdrowie);
  • samochodu (np. Auto Szyba, Auto Ochrona);
  • turystyczne (PZU Wojażer, Karta PZU Pomoc w Drodze Europa, ubezpieczenia dla zagranicznych turystów);
  • sportowe (NNW, PZU Sport, PZU Skuteczna Asysta).

Ile kosztuje ubezpieczenie w PZU?

Koszt ubezpieczenia w PZU zależny jest od kilku czynników, charakterystycznych dla danego rodzaju polisy. Standardowo, na jego cenę mają wpływ przedmiot i zakres ubezpieczenia, czas trwania ochrony, wiek ubezpieczonego, przynależne mu zniżki oraz dodatki do podstawowego ubezpieczenia.

Przykładowo, w przypadku ubezpieczenia wyposażenia mieszkania na finalną wysokość składki PZU będą miały wpływ m.in.: wartość nieruchomości i fakt, czy chcemy ubezpieczyć także ją, łączna wartość ruchomości domowych oraz wartość stałych elementów wyposażenia. Po kwotowej charakterystyce majątku, która służy ubezpieczycielowi do wstępnej oceny wartości ubezpieczenia, możemy zdecydować się np. na dodatkową ochronę, tj. zabezpieczenie przeciwkradzieżowe drzwi, okien, monitoring lub/i alarm. Dodatkowa ochrona może obejmować także pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach oraz ochronę prawną – liczba dodatków będzie miała wpływ na koszt ubezpieczenia w PZU

Obliczanie ubezpieczenia w PZU

PZU, oferując ubezpieczenia online, udostępnia pakiet produktów, których cenę możemy poznać w każdej chwili, korzystając choćby z pomocy profesjonalnych agentów Wygodnie.pl, którzy sprawnie i szybko wybiorą i przygotują dedykowaną klientowi ofertę. Aby oszacować wartość ubezpieczenia, wystarczy skontaktować się z pracownikami Wygodnie.pl, dostępnymi online oraz telefonicznie. Dzięki temu nie musimy przeszukiwać ofert wszystkich ubezpieczycieli - agent wybierze dla nas taką ofertę, która okaże się najbardziej odpowiednia - już po podaniu kilku wstępnych informacji będziemy w stanie oszacować wysokość składki ubezpieczenia.

PZU – opinie

PZU jako ubezpieczyciel przoduje w rankingach polskich ubezpieczeń nieruchomości, ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, ogólnych oraz ubezpieczeń na życie. Grupa PZU w 2016 roku stała się także liderem na Litwie i Łotwie na rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Coraz więcej pozytywnych opinii o PZU pojawia się także w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych, która jest przez ubezpieczyciela dynamicznie rozwijana. Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w 2016 roku zostało liderem zarządzania marką pracodawcy w Polsce - pozytywne opinie o PZU wyrazili profesjonaliści HR, public relations i marketingu.

Ponadto Grupa PZU cieszy się opinią firmy, która jako jedna z kilku stosuje dobre praktyki PIU w zakresie ubezpieczeń sprzętu, polegające na właściwym sposobie komunikowania swoim klientom rodzaju i zakresu proponowanych przez towarzystwo produktów ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia majątkowego sprzętu.