Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenie OC

z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych.

Ubezpieczenie pracowników firm

od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniając szeroką ofertą świadczeń dodatkowych.

Usługi assistance

pomoc fachowca, informatyka, pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku, dostęp do infolinii prawnej oraz usługi concierge.

Napisz do nas